czwartek, 26 stycznia 2017

Dzielimy.

Odpoczynek między testami wypełniła nam dzisiaj wesoła zabawa " Czółko".
Dzieci pracują w zespołach: jeden ekspert i dwóch graczy. Na hasło "czółko" gracze przykładają do czoła kartoniki z cyframi, ekspert mnoży te liczby i podaje iloczyn. Zadaniem graczy jest policzenie jaka liczba jest na jego kartoniku, zna iloczyn i jeden składnik.  Kto pierwszy policzy ten zabiera kartonik. Gra toczy się tak długo, aż wyczerpie się pula liczb, później zamiana ról.
Liczy się refleks, znajomość tabliczki mnożenia i współpraca.
Było dużo emocji, na przerwie niektórzy dalej się bawili.